Dinsdag 12 december 2006 14.00 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatvoorbereidend onderzoek

bespreking verdere procedure

notitie Van Thijn 'Naar een zichtbaar effectieve wisselwerking tussen beleid en uitvoering', nu de reacties van de Algemene Rekenkamer, Raad van State en Nationale Ombudsman zijn ontvangen

bespreking

brief van de minister van Justitie van 21 november 2006 inzake de verdere behandeling van


Vergaderstukken