Dinsdag 14 november 2006 aansluitend aan de gezamenlijke commissievergadering met de bijzondere commissie voor de JBZ-raad, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • Groenboek Europees Transparantie-initiatief (E060076)
  • annotaties XXXVI COSAC-bijeenkomst (19-20 november 2006, Helsinki)
  • Eerste Kamerinitiatief Viering 50 jaar Europese Verdragen
  • Planning Mondeling Overleg met Minister van Buitenlandse Zaken over Europese regelgevende agentschappen en het Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese Commissie
  • Europese Parlementaire bijeenkomst: De toekomst van Europa: van reflectie tot actie (4-5 december 2006, Brussel)

Vergaderstukken