Dinsdag 14 november 2006 5 minuten na aanvang lunchpauze, College van Senioren