Dinsdag 21 november 2006 aansluitende aan de gezamenlijke vergadering met de commissies voor Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese samenwerkingsorganisaties, commissies Buitenlandse Zaken en Defensiebespreking

brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie inzake een bijdrage aan de UNIFIL (TK 23.432, nrs. 207PDF-document en 208PDF-document)


Vergaderstukken