Dinsdag 21 november 2006 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Buitenlandse Zaken, commissie Defensiebespreking

brief minister over het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht inzake de MIVD, onderzoek van uitgebrachte ambtsberichten (TK 29.924 nr. 14PDF-document en toezichtsrapportPDF-document met inhoudsopgavePDF-document)


Vergaderstukken