Dinsdag 28 november 2006 direct na afloop van de stemmingen tijdens de plenaire vergadering, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)