Dinsdag 19 december 2006 14.15 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsbespreking

brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 8 december 2006 inzake de controversieelverklaring van de wetsvoorstellen


Vergaderstukken