Dinsdag 16 januari 2007 9.15 - 10.00 uur in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)vaststelling

  • verslag van de vergadering van 28 november 2006
  • TCS-preadvies met betrekking tot de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling en aanwijzing van de Europese kritische infrastructuur en de bepaling van de noodzaak om de bescherming ervan te verbeteren
  • vergaderschema tot 28 maart 2007

discussie en besluitvorming

over de vraag wat te doen met Europese wetgevingsvoorstellen die aanvankelijk niet door de TCS zijn opgepakt, maar waarvan de Nederlandse regering in het BNC-fiche stelt dat er sprake is van subsidiariteits- en/of proportionaliteitsbezwaren

(Voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken