Dinsdag 16 januari 2007 15.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)



bespreking

  • behandeling nieuwe Europese Commissievoorstellen
  • behandeling Europese Commissievoorstellen rechtstreeks aangeboden aan de nationale parlementen
  • voorbereiding mondeling overleg 30 januari 2007: Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie 2007 en Europese Agentschappen
  • briefing Algemene Rekenkamer "EU Trendrapport 2007"

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken