Dinsdag 16 januari 2007 14.15 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

  • Instemmingsverzoek voor een ontwerpbesluit ten aanzien van een voorontwerp voor de begroting van SISNET 2007. 

Vergaderstukken