Dinsdag 6 februari 2007 9.30 - 10.30 uur in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • Vaststelling verslag van de vergadering van 16 januari 2007
  • Vaststellen werkwijze/inhoud van de evaluatie van de Tijdelijk Commissie Subsidiariteitstoets
  • Moet de TCS het Groenboek Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau (COM(2007) 27 def) in behandeling nemen?
  • COSAC-rapportage over subsidiariteitstoets geamendeerde Postrichtlijn

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken