Dinsdag 6 maart 2007 9.30 - 10.30 uur in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)vaststelling

verslag van de vergadering van 6 februari 2007

bespreking

  • evaluatie van de werkzaamheden van de TCS
  • nieuwe lijst van Europese wetgevingsvoorstellen t.b.v. parlementaire subsidiariteitstoets
  • brief en bezoek mevrouw Wallström, vice-voorzitter van de Europese Commissie
  • preadvies Groenboek Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau (COM(2007) 27 def)
  • advies inzake het richtlijnvoorstel van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren (COM(2006)787)
  • antwoord Europese Commissie op brief Kamers inzake EIT

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken