Dinsdag 20 maart 2007 9.30 - 10.30 uur in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • vaststelling verslag van de vergadering van 6 maart 2007
  • subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling en aanwijzing van de Europese kritieke infrastructuur en de bepaling van de noodzaak om de bescherming ervan te verbeteren
  • evaluatie van de werkzaamheden van de TCS

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken