Dinsdag 23 januari 2007 15.00 uur, commissies Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu