Dinsdag 6 februari 2007 bij aanvang theepauze plenaire vergadering, commissies Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheidbespreking

briefPDF-document van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 februari 2007 betreffende

inbreng vragen

Subsidiariteitstoets van het Groenboek «De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw» (COM (2006) 708 definitief)


Vergaderstukken