Dinsdag 6 februari 2007 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, commissie Justitie (Just.)nadere procedure

bespreking

  • brief van de minister van Justitie van 31 januari 2007PDF-document aan de Tweede Kamer voor zover het de toezegging aan de Eerste Kamer betreft

procedure

  • rapport van de commissie Deetman

Vergaderstukken