Dinsdag 6 februari 2007 16.00 - 17.00 uur, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)besloten gesprek

met de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over de staatkundige vernieuwingen

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.