Dinsdag 6 februari 2007 13.45 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • behandeling nieuwe Europese Commissievoorstellen
  • behandeling Europese Commissievoorstellen rechtstreeks aangeboden aan de nationale parlementen
  • uitnodigingenbeleid Eerste Kamerviering vijftig jaar EU-Verdragen van 9 maart 2007 in de Ridderzaal
  • Europadebat van 13 maart 2007
  • questionnaires ten behoeve van de Voorzittersconferentie EU ('raising national awareness' en 'interparliamentary cooperation')
  • conceptlijst voorstellen Europees wetgevings- en werkprogramma 2007 voor mogelijk nadere toetsing
  • follow-up dossier Europese Regelgevende Agentschappen (22112 nr.378 fiche 1, E050047)
  • gesprek met de Russische delegatie

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken