Dinsdag 27 februari 2007 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Justitie, commissie Cultuurbespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2007 (EK 29.259, H) betreffende toegezegde nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het voorstel

alsmede de nog openstaande toezeggingen in de registratie van de Eerste Kamer


Vergaderstukken