Dinsdag 6 maart 2007 14.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)procedure

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg met de initiatiefneemster en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nadere vragen van de commissie en de daarop ontvangen antwoorden betreffende het wetsvoorstel


Vergaderstukken