Dinsdag 27 februari 2007 14.15 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • nieuwe Commissievoorstellen
  • voorstellen voor mogelijke nadere parlementaire toetsing uit het Europees wetgevings- en werkprogramma 2007
  • Mededeling over de algemene aanpak om de ENB-partnerlanden te laten deelnemen aan communautaire agentschappen en programma's (COM (2006) 724)
  • stand van zaken viering "Vijftig jaar verdragen van Rome"
  • briefing door de Algemene Rekenkamer over het EU Trendrapport 2007

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken