Dinsdag 20 maart 2007 13.45 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatvoorbereidend onderzoek

vaststelling datum aanbieding aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en presentatie van

de notitie "Naar een zichtbaar effectieve wisselwerking tussen beleid en uitvoering" die is opgesteld naar aanleiding van het verschijnen en de behandeling van het


Vergaderstukken