Dinsdag 6 maart 2007 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Economische Zaken, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatbespreking

procedurevoorstellen met betrekking tot de notitie "Naar een zichtbaar effectieve wisselwerking tussen beleid en uitvoering" van het Lid Van Thijn naar aanleiding van het

voorbereiding plenair debat op 27 maart 2007 over

bespreking data


Vergaderstukken