Genootschap van Oud-SenatorenOpgericht

1 november 1999

Oprichting van de Vereniging

In 1993 werd een begin gemaakt met bijeenkomsten van oud-leden van de Eerste Kamer. Uit de oud-leden werd een bestuur samengesteld dat jaarlijkse bijeenkomsten voorbereidde met een inhoudelijk en huishoudelijk deel. De bijeenkomsten waren een middel om de onderlinge band, op vrijwillige basis, tussen de oud-leden van de Eerste Kamer in stand te houden en te bevorderen, al naar gelang tengevolge van verkiezingen en uittreders zich jongere oud-leden aandienden. Op deze wijze ontstond op informele basis een vereniging. Voor de instandhouding van de activiteiten van deze vereniging dragen de leden een contributie bij.

Vanwege de groei en bloei van deze vereniging besloot het toenmalige bestuur aan de Vereniging voor te stellen een officiƫle Vereniging van oud-leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorzien van statuten, op te richten. De secretaris van het bestuur en de Griffier werd verzocht een ontwerp daartoe in te dienen. Dit ontwerp is op 23 september 1999 in de vergadering besproken en geamendeerd, waarna de vergadering instemde met de oprichting van een officiƫle Vereniging. Nadat opmerkingen en amendementen in de ontwerp-statuten waren verwerkt, is de Vereniging op 1 november 1999 formeel opgericht en de akte verleden.

Doel

Artikel 3 van de akte stelt nu als doel van de vereniging: het instandhouden van de betrekkingen tussen de oud-leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, als ook de vertegenwoordiging en behartiging van de belangen van de oud-leden voorzoveel passend in het verband van de vereniging.

Leden

Per 1 januari 2014: 175

Om bovenstaand doel te bereiken organiseert het Genootschap tweemaal per jaar een bijeenkomst in het gebouw van de Eerste Kamer.

  • Op de 2e donderdag na Prinsjesdag de najaarsbijeenkomst.

's-morgens huishoudelijke vergadering,

's-middags discussie over een actueel onderwerp, gevolgd door gelegenheid tot onderling contact.

De discussie wordt ingeleid door een lid van het genootschap.

Commentaar wordt gegeven door twee oud-senatoren waarna discussie met de aanwezigen.

Indien het onderwerp daartoe aanleiding geeft, wordt een deskundige van buiten het genootschap uitgenodigd.

  • In het voorjaar op een middag een dispuut over een door leden ingeleid thema.

Bestuur

De heer E.C.M. Wagemakers (voorzitter)

e-mail: ewagemakers4@gmail.com

Partij: CDA

Mevrouw drs. T. A. Maas-de Brouwer (vice-voorzitter)

e-mail: trude.maas@trude.nl

Partij: PvdA

Mevrouw drs. T.M. Slagter - Roukema (penningmeester)

e-mail: tslagterroukema@gmail.com

Partij: SP

De heer P.J.H.M. Luijten

e-mail:paulluijten@xs4all.nl

Partij: VVD

Secretariaat

Ambtelijk secretaris: Griffier Eerste Kamer

De heer mr. dr. R. Nehmelman

e-mail: griffier@eerstekamer.nl

Ondersteuning Ambtelijk secretaris

De heer D. Bais

e-mail: dominique.bais@eerstekamer.nl