Dinsdag 20 maart 2007 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat, commissie Justitie (Just.)