Dinsdag 6 maart 2007 14.45 uur, commissie Cultuurbespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2007 (EK 29.259, H) betreffende toegezegde nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het voorstel

alsmede de nog openstaande toezeggingen in de registratie van de Eerste Kamer

bespreking

inventarisatie behoefte aan kennismakingsgesprek met minister Plasterk


Vergaderstukken