Dinsdag 6 maart 2007 14.00 uur, commissies Justitie en JBZ-Raadbespreking

brief van vice-voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Wallström, (30.671 EK, F / TK, 6PDF-document) in reactie op de brief van de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer van 26 september 2006 inzake de parlementaire subsidiariteitstoets van het voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken.

(Voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken