Dinsdag 20 maart 2007 15.00 - 16.00 uur, commissie Milieukennismakingsgesprek met de nieuwe minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


Van dit gesprek wordt binnenkort een beknopt verslag gemaakt.