Dinsdag 6 maart 2007 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)