Dinsdag 20 maart 2007 16.30 uur, commissies Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheidbespreking

  • verslag van een schriftelijk overleg van 13 maart 2007 (EK 22.112 / 30.893, AJ) van de vaste commissies voor Justitie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister van Justitie, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende

Vergaderstukken