Dinsdag 20 maart 2007 bij aanvang plenaire behandeling voorstel wet Vazalo, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • Europadebat van dinsdag 13 maart 2007
  • jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie 2008
  • brief aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Europese Zaken met betrekking tot (de besluitvorming over) deelname van Europese Nabuurschapslanden aan Europese agentschappen
  • nationale parlementaire controle op de Europese comitologieprocedure
  • brief Tijdelijke Commissie Subsidiariteit inzake goedkeuring lijst met te behandelen Europese voorstellen
  • brief Eurocommissaris Wallström inzake de procedure van directe informatie(uit)wisseling met nationale parlementen
  • voorstel tot felicitaties aan de nieuwe bewindspersonen

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken