Dinsdag 20 maart 2007 14.55 uur, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsbespreking

voorstel voor een informele kennismaking met de nieuwe bewindslieden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Vergaderstukken