Donderdag 22 maart 2007 13.30 - 14.00 uur gezamenlijke vergadering met de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets en JBZ-Raadgedachtewisseling

subsidiariteitstoets van het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren (COM (2006) 787, 30.935 TK, 1 en EK, APDF-document).

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken