Dinsdag 27 maart 2007 15.00 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Defensiebespreking

of de brief (op grond van artikel 100, eerste lid van de Grondwet) van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 2 februari 2007 inzake verlenging van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak (TK 29521, nr. 36PDF-document) afdoende is behandeld in de Tweede Kamer (verslag algemeen overleg TK 29.521, nr. 38PDF-document)


Vergaderstukken