Dinsdag 27 maart 2007 13.45 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • behandeling nieuwe Europese Commissievoorstellen
  • behandeling Europese Commissievoorstellen rechtstreeks aangeboden aan nationale parlementen
  • brief regering aan de Eerste en Tweede Kamer van 19 maart 2007 (TK 21.501-20, nr. 344PDF-document), inzake EU-verdragswijziging

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken