Dinsdag 27 maart 2007 14.15 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

  • brief van de minister van Justitie van 22 maart 2007 met verzoek tot instemming met het ontwerpbesluit inzake de regels voor samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen, op het gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven (Raadsdocument 6262/07)
  • terugkoppeling uit de vergadering van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets , de Eerste Kamercommissie voor de JBZ-Raad en de commissie BZK van de Tweede Kamer van 22 maart 2007 in het kader van de parlementaire subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren (COM (2006)787) (30.935 EK, A en TK, 1)PDF-document
  • verslag van de JBZ-Raad van 15 februari 2007
  • bespreking verslag van een schriftelijk overleg over het gebruik van de passerelle-bepaling (EK 23.490, BOPDF-document)

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken