Dinsdag 24 april 2007 14.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsprocedure

Hierbij wordt de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2007 betreffende de voorlichting aan studenten (EK 30.933, B) betrokken.


Vergaderstukken