Dinsdag 24 april 2007 14.45 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Defensiebespreking

voorbereiding van de follow-up op het debat op 3 april 2007 naar aanleiding van de regeringsverklaring, waarin de vraag wanneer er sprake is van een "adequaat volkenrechtelijk mandaat bij uitzending troepen" centraal staat


Vergaderstukken