Dinsdag 22 mei 2007 13.00 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Defensieinbreng schriftelijke vragen

ten behoeve van een debat over een "adequaat" volkenrechtelijk mandaat bij de uitzending van troepen als follow-up op het debat op 3 april 2007 naar aanleiding van de regeringsverklaring


Vergaderstukken