Dinsdag 8 mei 2007 13.15 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

  • briefPDF-document van de minister van Justitie van 26 april 2007 met verzoek tot instemming met de ontwerp-beschikking van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen"
  • ontwerpbesluiten inzake ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de EG en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken