Senaat wil democratischer waterschappenDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 15 mei 2007 het wetsvoorstel aangenomen dat het waterschapsbestel moderniseert. Maar dat gebeurde pas nadat staatssecretaris Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat) had toegezegd dat de wijze van verkiezing van de besturen van de 23 waterschappen transparanter wordt bij de verkiezingen eind 2008 en dat voor de verkiezingen daarna in 2012 wordt bekeken of alle ingezetenen bij de verkiezing van alle bestuursleden mogen meedoen.

Toezegging

Op aandringen van de regeringsfracties van CDA en PvdA kwam de staatssecretaris met haar toezegging om via een wetswijziging een horizonbepaling in de nieuwe Waterschapwet op te nemen. Zij kondigde tevens aan dat er na de verkiezingen in 2008 een evaluatie komt en dat een staatscommissie zich zal beraden over de positie van de waterschappen in het openbaar bestuur van Nederland.

Geborgde zetels

Bij de eerstvolgende verkiezingen zullen in de besturen nog zogenoemde geborgde zetels worden ingenomen door vertegenwoordigers van agrariërs, bedrijven en natuurbeheerders. Via lijsten met kandidaten die private partijen mogen opstellen kunnen ingezetenen bestuursleden kiezen. De woordvoerders van CDA en PvdA betoogden dat waterschappen intussen zulke algemene taken hebben dat zij niet langer als functioneel bestuur kunnen worden beschouwd en hun besturen via algemene verkiezingen gekozen zouden moeten worden in plaats van gedeeltelijk benoemd, zoals nu nog. Staatssecretaris Huizinga-Heringa zei dat zij de in te stellen commissie wil laten adviseren over de vraag of het omslagpunt van functioneel naar algemeen bestuur al is bereikt.

Tegen

De toezeggingen van de staatssecretaris waren voor de VVD-fractie niet nodig om voor te stemmen. Dit gold ook voor de fracties van CU en SGP en D66 en OSF. Voor GroenLinks en SP daarentegen wel. Evenzo voor de fracties van CDA en PvdA. Woordvoerder Van den Berg, namens SGP en CU, vroeg zich af of omvorming van waterschappen tot provinciale diensten niet meer voor de hand ligt op den duur.


Deel dit item: