Openbaar overnameverbod krijgt steun in Eerste KamerDe ministers Hirsch Ballin van Justitie en Bos van Financiën hebben dinsdag 22 mei 2007 weinig moeite gehad om het openbare overnamebod door de Eerste Kamer te loodsen. Het ging om de uitvoering van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004, waarin wordt bepaald dat houders van dertig procent van de aandelen van een onderneming gehouden zijn een openbaar bod uit te brengen op de aandelen van andere aandeelhouders.

ABN AMRO

De woordvoerders bij dit onderwerp waren mevrouw Broekers-Knol (VVD), mevrouw Tan (PvdA) en de heer Franken (CDA). Zij kaartten alle drie de gang van zaken rond de overname van ABN AMRO aan. Minister Bos liet in het midden of en hoe hij eventueel zou ingrijpen als de positie van Nederland of Amsterdam als financieel centrum hierbij in het geding zou komen.

Meer dan belang aandeelhouders

De minister van Financiën was het eens met de opvatting van zowel CDA, VVD en PvdA dat er meer in het geding is dan het belang van aandeelhouders. Bos stipuleerde dat een onderneming een samenwerkingsverband is, waarbij aandeelhouders, bestuur, raad van commissarissen, ondernemingsraad, werknemers en in het geval van een bank ook rekeninghouders, elk hun eigen belangen hebben.

Toezegging

De minister was het eens met de VVD-opvatting dat de raad van bestuur van een bedrijf dient te zorgen voor een evenwichtige behartiging van ieders belangen. Een vraag van de PvdA-fractie of de werknemersbelangen met nadere wetgeving beter beschermd kunnen worden beantwoordde Bos ontkennend. Hij zei dat de rol van actieve aandeelhouders of durfkapitalisten niet overdreven dient te worden. Hij zegde de heer Franken toe, dat de toezichthouder AFM eerder in actie zal komen als er sprake zou zijn van vijandige biedingen. Dan hoeft de AFM niet meer te wachten totdat er een daadwerkelijke bieding is gedaan, aldus minister Bos. Met mevrouw Broekers-Knol was de minister het eens dat er geen nieuwe regels nodig zijn tegen hedgefunds (dat zijn funds die een absolute rendementsdoelstelling hanteren). De huidige wetgeving biedt voldoende bescherming, vindt Bos. Hij ontkende ook dat Nederland minder beschermingsconstructies tegen bedrijfsovernames toelaat dan in andere Europese landen gelden. De minister wees erop dat het Nederlandse bedrijfsleven voor 70 procent opereert buiten Nederland en dat we dan ook niet zenuwachtig moeten worden als buitenlandse aandeelhouders zich actief bemoeien met de bedrijfsvoering.


Deel dit item: