Dinsdag 5 juni 2007 12.15 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs