De Eerste Kamer en Europa: nu ook in boekvormDe toekomst van Nederland ligt in Europa. De Eerste Kamer heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor meer bewustwording over en betrokkenheid bij Europa op zowel het nationaal en het Europees niveau. Ter versterking daarvan en teneinde haar zelfstandige rol in het Europese te belichten brengt de Eerste Kamer nu het boek De Eerste Kamer en Europa uit. Het eerste exemplaar van De Eerste Kamer en Europa is vandaag door de Voorzitter van de Eerste Kamer mr. Yvonne E.M.A Timmerman-Buck uitgereikt aan minister-president Balkenende.

Goede Europese wetgeving en Europese wetgeving waar zij werkelijk van meerwaarde is, is in het belang van alle burgers. Bovendien is het een voorwaarde om de betrokkenheid van de burgers bij Europa te vergroten. In de afgelopen zittingsperiode (2003-2007) is herhaaldelijk gebleken dat de werkwijze van de Eerste Kamer, het toetsen van wetgeving op haar handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en rechtmatigheid, ook uitermate geschikt is voor het toetsen van Europese wetgeving.

De negatieve uitslag van het referendum over de Europese Grondwet, precies twee jaar geleden, heeft de Europese betrokkenheid van de senatoren alleen maar vergroot. De Eerste Kamer achtte de oorverdovende stilte in Nederland tijdens de reflectieperiode niet in het belang van de Nederlandse positie binnen de Europese Unie. Zij heeft zich dan ook ingespannen om de discussie over de toekomst van Europa nieuw leven in te blazen. De inspanningen en resultaten op dit terrein worden in De Eerste Kamer en Europa gepresenteerd. Ook wordt aandacht besteed aan de Europese initiatieven die de Eerste Kamer zowel op nationaal als op Europees niveau heeft genomen.

In het boek wordt bijzondere aandacht besteed aan een van de meest recente activiteiten van de Eerste Kamer. Op 9 maart 2007 vond in de Ridderzaal een conferentie plaats in het kader van het vijftigjarige bestaan van de Verdragen van Rome. Studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten, een nieuwe generatie Europeanen, debatteerden met Eerste en Tweede Kamerleden over de toekomst van Europa. De prikkelende betogen, de verfrissende inzichten en stevige conclusies tijdens het debat zijn het bewijs dat Europa wel degelijk een belangrijke rol speelt in het leven van jongeren.

De Eerste Kamer zal de onderhandelingen over een nieuw Europees Verdrag op de voet blijven volgen. Daartoe heeft zij een speciale webpagina ingericht waar o.a. de specifieke inzet van de Nederlandse regering en andere lidstaten terug te vinden is, op welke wijze de Eerste en Tweede Kamer, maar ook het Europees Parlement, de onderhandelingen volgen. Deze pagina is, evenals de integrale tekst van De Eerste Kamer en Europa, vanaf 6 juni 2007 te vinden op www.europapoort.nl.Deel dit item: