Dinsdag 3 juli 2007 9.15 - 10.15 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • vaststelling verslag van de vergadering van 3 april 2007
  • besluitvorming over conceptdoorverwijzing van de Mededeling over een communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk (COM(2007) 62 def)
  • besluitvorming over conceptdoorverwijzing/adviesaanvraag van/over een Richtlijnvoorstel tot vastlegging van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2007) 249 def)
  • besluitvorming over conceptdoorverwijzing van het Witboek over een Europese strategie inzake gezondheidsaspecten die verband houden met voeding, overgewicht en obesitas (COM(2007) 279 def)
  • besluitvorming over conceptdoorverwijzing van de Mededeling over een algemeen beleidskader ter bestrijding van computercriminaliteit (COM(2007) 267 def)
  • besluitvorming over de eventuele deelname van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan de uitvoering van de voorstellen voortvloeiend uit de in de Tweede Kamer aanvaarde motie-Ten Broeke (21 501-20 nr. 354)

(Voor meer informatie www.europapoort.nl)

Het verslag van dit overleg is niet openbaar.