Dinsdag 11 september 2007 9.45 - 10.45 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • vaststelling verslagen vergaderingen 3 juli en 12 juli 2007
  • conferentie 28 september over de mogelijkheden voor het Nederlandse parlement om zijn betrokkenheid bij Europese wet- en regelgeving te versterken
  • antwoord van de Europese Commissie op het negatieve subsidiariteitsoordeel van beide Kamers inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren (COM(2006)787)
  • doorverwijzingen
  • vaststelling nieuw vergaderschema

(voor meer informatie www.europapoort.nl)