Dinsdag 27 november 2007 9.15 - 9.45 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • vaststelling verslag van de vergadering van 9 oktober 2007
  • vaststellen gezamenlijke lijst van in 2008 door beide Kamers op subsidiariteit te toetsen Europese voorstellen en aanwijzing van de twee voorstellen die in COSAC-verband zouden moeten worden getoetst en worden ingebracht bij het COSAC-secretariaat
  • subsidiariteitstoets Witboek Sport (COM(2007) 391)
  • conceptdoorverwijzingen

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken