Dinsdag 11 december 2007 9.45 - 10.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • vaststelling verslag vergadering 27 november 2007
  • procedures en werkwijze TCS
  • vaststellen gezamenlijke lijst Europese voorstellen die in COSAC-verband getoetst zouden moeten worden
  • subsidiariteitstoets Witboek Sport (COM(2007) 391)
  • subsidiariteitstoets Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van kaderbesluit 2002/475/JBZ ter bestrijding van terrorisme (COM (2007) 650)
  • planningsoverzicht TCS
  • vergaderdata TCS tot zomerreces 2008

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken

  • korte aantekening Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets (TGCS) 11 december 2007