Minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh bezocht de Eerste KamerDe minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh, de heer Iftekar Ahmed Chowdury, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij werd ontvangen door de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, De Graaf, en een aantal senatoren die lid zijn van deze commissie.

Bangladesh kent sinds twee jaar een (overgangs)regering van zaakwaarnemers, bestaande uit voorlieden uit de civil society. Deze regering bereidt de verkiezingen voor die in december zullen worden gehouden. Bangladesh is een van de armste landen van de wereld en wordt geregeld door natuurrampen en overstromingen geteisterd. Niettemin heeft het land een aantal jaren van relatieve stabiliteit achter de rug en is er sprake van aanzienlijke economische groei. Microcredietverlening draagt in belangrijke mate bij aan deze ontwikkeling.

De betrekkingen tussen Bangladesh en Nederland zijn vanouds goed. Nederland was het eerste land dat Bangladesh na de onafhankelijkheidsoorlog in 1971 erkende. In het kader van ontwikkelingssamenwerking verleent Nederland een steun van € 60 mln per jaar die wordt ingezet in de sectoren gezondheid, onderwijs en geïntegreerd waterbeheer, alsmede in goed bestuur. Tijdens het gesprek met de Senatoren is gesproken over de politieke situatie in Bangladesh, de economische ontwikkeling en werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en stabiliteit van de regio.


Deel dit item: