Fiscus mag opbrengst illegaal gokken op internet belastenDe Eerste Kamer gaat akkoord met het heffen van belasting op de opbrengsten van gokspelen op internet, ook als deze illegaal zijn. Dit is de uitkomst van het debat over een wijziging van de wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet (30.583). De SP-fractie stelde voor dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor nader beraad terugzendt naar de Tweede Kamer. Nog beter zou het zijn als de regering het voorstel zou intrekken. Het wetsvoorstel werd echter zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De SP-fractie liet daarbij aantekenen tegen het voorstel te zijn.

Centraal stond de principiële vraag of door het heffen van belasting op illegale activiteiten feitelijk die activiteiten niet worden gesanctioneerd. De meerderheid van de Eerste Kamer liet zich overtuigen door staatssecretaris De Jager. Deze betoogde dat belastingwetgeving geen onderscheid maakt tussen legale en illegale aanbieders. Beiden dienen fiscaal gelijk te worden behandeld. Het betreft hier het beginsel van de fiscale neutraliteit. Ondanks verwoede pogingen van SP-senator Reuten om zijn collega's op andere gedachten te brengen, volgden zij de opvatting van de regering. Reuten sprak ook namens de Partij voor de Dieren.

CDA-senator Essers wees erop dat er slechts een wijziging van de Wet op de Kansspelen aan de orde is en dat deze wet al langer voorziet in de mogelijkheid om speelwinst uit illegale gokpraktijken te belasten Volgens Essers is belastingheffing vaak ook effectiever om tegen illegale praktijken op te treden dan strafrechtelijke vervolging, waar de SP al zijn kaarten op wil zetten.

Volgens senator De Boer die sprak namens ChristenUnie en SGP kan het Openbaar Ministerie aan het werk om bedrijven die illegale gokactiviteiten aanbieden en die via de Belastingdienst zijn opgespoord op te rollen. Hij vond dat het opsporen van en belasten van illegale gokactiviteiten een hoge prioriteiten dienen te hebben. Senator De Boer zei dat gokken vaak leidt tot verslaving en dat kan weer verwoesting van welzijn en geluk met zich meebrengen.

Senator Biermans (VVD) merkte op dat het heffen van belasting over illegale activiteiten al sinds mensenheugenis geschiedt. De VVD-senator hield zijn collega Reuten voor, dat de SP-fractie in de Tweede Kamer vóór het wetsvoorstel heeft gestemd. Reuten wees er keer op keer op dat dit in een andere context is geschied: de Tweede Kamer heeft ook ingestemd met een proef met legale gokspelen via internet. Dit wetsvoorstel (30.362) is nu juist in de Eerste Kamer in april van dit jaar verworpen, als gevolg waarvan alle gokspelen op internet in Nederland illegaal zijn gebleven.

Senator Leijnse (PvdA) bekeek de zaak meer van de praktische dan de principiële kant. Zo vroeg hij hoe Amerikaanse aanbieders van gokspelen op internet in Nederland zijn te weren. Ook wees hij op de mogelijkheid dat een Nederlandse speler in het buitenland op zijn computer een legaal gokspel kan spelen, terwijl hij illegaal bezig is als hij in Roermond (vlak over de grens) hetzelfde spel speelt. Leijnse wilde ook weten hoe de Belastingdienst kan bevorderen dat spelers aangiften doen van gokwinsten en hoe de fiscus exploitanten van gokspelen kan aanpakken.


Deel dit item: